Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử xưởng cơ khí Ba Son - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

TS. Trần Xuân Thảo I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XƯỞNG CƠ KHÍ BA SON: Thuỷ xưởng, là một xưởng được lập ra từ năm 1790, dưới thời Nguyễn Ánh, trên mảnh đất là khu vực Ba Son ngày nay. Thuỷ xưởng ra đời lúc bấy giờ không phải vì mục tiêu...

→ Xem thêm
Hiện vật tiêu biểu
Trao tặng hiện vật liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Thống kê truy cập
Đang online
Hôm nay
Truy cập tuần
Tổng truy cập